Rayon haqqında

 

Qax - bu ad haqqında bir neçə fikirlər söylənmişdir. Söylənən fikirlərin ən başlıcası odur ki, “qaq” tayfası bu ərazinin ən qədim tayfalarından biri olmuşdur. Sonralar bu söz “qax” kimi işlənərək bu günümüzə qədər gəlib çatmışdır. Bu ad barəsində elmdə müxtəlif mülahizələr söylənsə də, bir həqiqət bizə məlumdur ki, hələ 3000 il bundan əvvəl, bu ərazidə yaşamış ən iri tayfalardan biri elə qax adlı tayfa idi. Həmin tayfanın bir qolu olan “er” qəbiləsi (“er”, “ər”, yəni cəsur , igid çox olduğundan qəbilədə onlar belə adlanırdı) hələ 2700 il bundan əvvəl xatırlanmışdı. Çox güman ki, qaxlar həmin ərazidə qədim dövrlərdən mövcud olmuşlar və böyük bir ərazidə yaşayırdılar. Qax adı V əsr hadisələri ilə əlaqədar gürcü mənbələrində xatırlanır. VIII əsrə aid gürcü mənbələrində Qaxin indiki ərazisi Qax-Ubani, yəni Qax obası adlanırdı. Qax adına başqa xalqların toponimiyasında da rast gəlinir: Dağıstanın Qunib dairəsində Qax kəndi, Avar dairəsində Qax kəndi ,Buynaksk dairəsində Qaxısaray xarabalığı, Qaxmataş dağı ,Kürə dairəsində Qaxtsuq kəndi, Qars vilayətinin Ərdəhan dairəsində Qaxıcvari dağı və s. Faktlar göstərir ki, qaxlar Balakən-Şəki zonasında qədim alban tayfalarından biri olmuşdur.Güman ki, qaxlar III-IV əsrlərdə xristianlığı , VIII-IX əsrlərdə isə islam dinini qəbul etmişlər. Tədqiqatçı alim Nəbi Nəbiyev göstərirki, Qax rayonu çoxlu bağlarla məşhur olduğundan, burada meyvə qurutmaq keçmişdən bəri yerli əhalinin məşğuliyyəti olduğundan bu ad meydana çıxmışdır. Azərbaycan EA Milli Münasibətlər İnstitutunun elmi işçisi, filologiya elmləri namizədi Rəşid Təhməz oğlu isə Qax sözünün iki kökdən ibarət olduğunu qeyd edir. Yəni “qa” – yaşayış yeri, “ax” – çay yeri, çay məskəni kimi ifadə etməklə ilkin adının “Qaax” olmasını mümkün hesab edir. İ.Lineviç “Keçmiş İlusu sultanlığı” adlı əsərində İlusu sultanlığının Qax kəndinin qədim adının Torağay adlandırılmasını qeyd etmişdir. Qıpçaq-latın lüğətində “Torağay” sözü çökəklik, Mahmud Kaşğarlının “Divani Lüğəti İttürk” əsərində “Torağay” , “Toruq” kimi verilmişdir və dağlarla əhatə olunmuş gizlin yer və yaxud dağlar arasında gizlənmək üçün yer kimi açıqlanmışdır. Həqiqətəndə Qax rayonu üç tərəfdən dağlarla əhatə olunmuşdur və Qaxın Qıpçaq kəndinin mövcudluğu bu əarazidə V əsrdən burada qıpçaq türk tayfalarının məskunlaşdığını sübut edir.

 

YERLİ ƏDLİYYƏ QURUMLARI


Dövlət notariat kontoru


 

Dövlət notariusu: Xasiyeva Zima Kamal qızı;
Telefon: 02425-5-30-14;
Ünvan: Qax şəhəri, Ü.Hacıbəyov küçəsi 3;
İş günləri: I-II-III-IV-VII;
İş vaxtı: 9:00-18:00;
Fasilə: 13:00-14:00;
İstirahət günləri: V-VI

 


Qax rayon qeydiyyat şöbəsi

Rəis: Şükürova Kəmalə Çingiz qızı;
İş telefonu: 02425-5-21-43;
Ünvan: Qax şəhəri, M.Rahim küçəsi 1;
İş günləri: I-II-III-IV-VII;
İş vaxtı: 10:00-19:00;
Fasilə: 14:00-15:00;
İstirahət günləri: V-VI

 Qax rayon icra qrupu

Rəis: Əhmədov Elçin Xalid oğlu;
İş telefonu: 02425-5-50-49; 
Ünvan: Qax şəhəri, Azərbaycan prospekti 16; 
İş günləri: I-II-III-IV-V; 
İş vaxtı: 09:00-18:00; 
Fasilə: 13:00-14:00; 
İstirahət günləri: VI-VIIQax rayon bələdiyyələrinin siyahısı

 

Bələdiyyənin adı

Bələdiyyə sədrinin adı, 
soyadı atasının adı

Ünvanı

Telefon nömrəsi

Qax bələdiyyəsi

Orucov Eyvaz Xəlil oğlu

Qax şəhəri

050-518-69-61, 02425-5-29-65

Qax-baş bələdiyyəsi

Manafov Fizuli Əhmədiyyə oğlu

Qax-baş kəndi

050-340-75-62, 02425-5-48-64

Böyük Alatəmir bələdiyyəsi

Qosiaşvili Siuli Rayonovna

Böyük Alatəmir kəndi

050-465-51-82

Əlibəyli bələdiyyəsi

Sukaşvili Qela İobeyeviç

Əlibəyli kəndi

050-541-12-75

Qum bələdiyyəsi

Müslümov Şirin Müslüm oğlu

Qum kəndi

050-583-90-88, 02425-9-02-22

Calayir bələdiyyəsi

Hafizov Şahid Məmmədsəid

Calayir kəndi

050-632-19-07, 02425-9-62-40

Qıpçaq bələdiyyəsi

Qurbanov Aydın Alı oğlu

Qıpçaq kəndi

050-533-17-48, 02425-4-52-52

Tasmalı bələdiyyəsi

Səradarov Aydın Kamil oğlu

Tasmalı kəndi

050-363-41-45, 02425-4-32-21

İlisu bələdiyyəsi

Əhmədov Asif Şahid oğlu

İlisu kəndi

055-768-63-01, 02425-9-34-33

Qaşqaçay bələdiyyəsi

Cəlilov Ruzigar Məmməd oğlu

Qaşqaçay kəndi

050-308-99-01, 02425-9-86-51

Turaclı bələdiyyəsi

Omarov Sərvan İlyas oğlu

Turaclı kəndi

070-625-06-23, 02425-9-13-31

Qorağan bələdiyyəsi

Maksudov Ramil Səlim oğlu

Qorağan kəndi

050-539-24-60, 02425-4-73-15

Zəyəm bələdiyyəsi

Hüseynov İlqar Avdulsalam

Zəyəm kəndi

070-969-86-08, 02425-9-92-44

Əmircan bələdiyyəsi

Bayramov İnam Əhməd oğlu

Əmircan kəndi

055-472-44-22, 02425-4-12-36

Güllük bələdiyyəsi

Məmmədov İlqar Zakir oğlu

Güllük kəndi

050-676-72-51, 02425-4-62-12

İngiloy kötüklü bələdiyyəsi

Novruzov Ələsgər Əyyub oğlu

İngiloy kötüklü kəndi

050-470-82-08, 02425-6-72-87

Ağyazı bələdiyyəsi

Novruzov Fazil Məmmədrasul oğlu

Ağyazı kəndi

050-329-64-68, 02425-7-12-22

Ləkit bələdiyyəsi

Kavuzov Abdulla Kazım oğlu

Ləkit kəndi

070-209-05-75, 02425-4-92-00

Qaxingiloy bələdiyyəsi

Nəzirov Xalid Əhmədiyyə oğlu

Qaxingiloy kəndi

050-327-17-82, 02425-4-26-18

Almalı bələdiyyəsi

Hacıyev Hikmət Məhəmməd oğlu

Almalı kəndi

051-942-23-65, 02425-4-44-28